Kennisbank
Handleidingen
Academy
Instructievideo's
Probeer te zoeken naar:
Recent bekeken artikelen:

Op deze pagina

De ingebouwde teksteditor gebruiken

U kunt de ingebouwde tekstverwerker gebruiken voor het opstellen van productbeschrijvingen, categoriebeschrijvingen, juridische informatie en betalings- of pick-up instructies. Op die manier kunt u uw klanten beter gestructureerde en visueel aantrekkelijkere informatie geven.

Met de teksteditor kunt u alinea's indelen, video's, afbeeldingen en links toevoegen, kleur, grootte en lettertype van de tekst veranderen, lijsten en tabellen maken en nog veel meer. Deze functies helpen u om het ontwerp van uw Ecwid-winkel te verbeteren en uw producten en diensten op een meer klantvriendelijke manier te beschrijven.

U kunt de teksteditor ook gebruiken in de mobiele Ecwid-apps voor iOS en Android.

Fullscreen-modus gebruiken

Om meer ruimte te hebben als u aan uw tekst werkt, kunt u de fullscreen-modus gebruiken door te klikken op het Fullscreen-pictogram rechtsboven in de teksteditor.

Using_text_editor_at_15.12.31.png

Klik nogmaals op het pictogram om de modus te sluiten.

Opmaak gebruiken

Door opmaak te gebruiken kunt u uw tekst structureren en belangrijke informatie uitlichten. U kunt citaten gebruiken om productbeoordelingen en getuigenissen te citeren.

In onze teksteditor zijn vijf soorten opmaak beschikbaar:

 • Normale tekst (Arial, 14 p)
 • Kop 2
 • Kop 3
 • Kop 4
 • Citaat (tekst tussen aanhalingstekens die eruitziet als een citaat).

Om de opmaak van een alinea te wijzigen, plaatst u de cursor in de betreffende alinea, drukt op ¶ ("Opmaak") linksboven in de teksteditor en kiest u de benodigde optie uit de lijst.

Using_text_editor__21_.png

De opmaak wordt meteen op de hele alinea toegepast, dus u moet op Enter drukken om de tekst waarop u die niet wilt toepassen, te scheiden.

Lettertypen kiezen

De teksteditor ondersteunt teksten in vet, cursief, onderstreept en doorgehaald (of doorgestreept).

Alle knoppen voor lettertypen staan in de linkerbovenhoek van de teksteditor:

 • De knop B (“Vet”) is om tekst vet te maken
 • De knop I (“Cursief”) is om tekst cursief te maken
 • De knop U (“Onderstreept”) is om tekst te onderstrepen
 • De knop S (“Verwijderd”) is om tekst door te strepen

Using_text_editor__24_.png

Er zijn twee manieren om het lettertype voor uw tekst te wijzigen.

Ten eerste kunt u een stuk tekst selecteren en op de overeenkomstige knop in het teksteditormenu drukken. Het lettertype voor dit specifieke stuk tekst wordt dan gewijzigd.

Ten tweede kunt u op de overeenkomstige knop in het teksteditormenu drukken en beginnen met typen. De tekst die u typt, heeft het lettertype dat u heeft gekozen. Druk nogmaals op de knop om het geselecteerde lettertype niet meer te gebruiken.

Afbeeldingen toevoegen

U kunt afbeeldingen van uw computer uploaden om ze in te voegen in uw tekst. Zorg ervoor dat de afbeeldingen een indeling hebben die door Ecwid wordt ondersteund: JPG, BMP, PNG of GIF. De maximale grootte voor het uploaden van afbeeldingen is 10 MB.

Using_text_editor_at_15.13.34.png

Om een afbeelding in te voegen klikt u op het afbeeldingspictogram in het teksteditormenu en sleept het bestand dat u nodig heeft. U kunt ook klikken op Bestand kiezen, een bestand op uw computer selecteren en klikken op Openen.

Om dit proces te versnellen kunt u via slepen en neerzetten een afbeelding van uw computer rechtstreeks in het tekstveld zetten.

Het bestand wordt automatisch geüpload en ingevoegd in het tekstveld. Dubbelklik op de afbeelding om het formaat te wijzigen.

Video's toevoegen

Om uw product te presenteren en klanten te helpen een weloverwogen beslissing te nemen of om behulpzamere instructies te maken, kunt u een video van Youtube/Vimeo toevoegen aan uw tekst.

Een video toevoegen aan uw tekst:

 1. Klik op het videopictogram in het editormenu.
 2. Voer een invoegcode of externe link voor de video in.Using_text_editor_at_15.14.16.png
 3. Klik op Invoegen.

De video wordt automatisch ingevoegd in het tekstveld.

U kunt ook gewoon het adres van de video of een invoegcode invoeren in het tekstveld.

Links toevoegen

U kunt klikbare links naar de externe websites en/of naar de pagina's of bestanden van uw Ecwid-winkel toevoegen. Deze links worden geopend in hetzelfde tabblad of in een nieuw tabblad (als u die optie kiest).

Als u een PDF-handleiding aan de beschrijving van uw product wilt toevoegen, kunt u uw handleiding eenvoudig uploaden naar een bestandshosting (bijv. Google Drive) en er vervolgens een link naar invoegen.

Een link invoegen in uw tekst:

 1. Klik in het teksteditormenu op het linkpictogram en vervolgens op Link invoegen.

  Using_text_editor_at_15.14.51.png

 2. Geef de URL op en voer de tekst in.
 3. (optioneel) Tik op Link openen in nieuw tabblad.
 4. Klik op Invoegen.

U kunt ook een stuk tekst selecteren en op het linkpictogram in het menu klikken om een link naar deze tekst toe te voegen. Om de link te verwijderen, selecteert u de tekst en klikt op Link opheffen.

Voor het toevoegen van een link aan een afbeelding (bijvoorbeeld om een banner te maken) volgt u onze instructie voor het toevoegen van een klikbare afbeelding.

Tabellen aanmaken

In de teksteditor kunt u tabellen maken. U kunt de tabel later nog wijzigen door rijen en kolommen toe te voegen of te verwijderen of de kop van de tabel toe te voegen/te verwijderen. De tabelcellen kunnen video's, geformatteerde tekst, links, afbeeldingen enz. bevatten.

Een tabel toevoegen aan uw tekst:

 1. Klik in het teksteditormenu op het tabelpictogram en vervolgens op Tabel invoegen.

  Using_text_editorat_15.15.32.png

 2. Kies het aantal rijen en kolommen voor uw tabel en klik op Invoegen.
 3. (optioneel) Voeg een kop en/of extra rijen en kolommen toe via het editormenu.
 4. Vul de tabel uit zoals u hem wilt hebben.

U kunt de tabel later nog aanpassen. Om de tabel te verwijderen klikt u op het tabelpictogram in het editormenu en vervolgens op Tabel verwijderen. Of u plaatst de cursor rechts van de tabel en drukt op Backspace.

Instellingen voor lettertype aanpassen

Met behulp van de teksteditor kunt u de kleur van het lettertype en de achtergrond instellen. U kunt ook de lettergrootte en het soort lettertype instellen zodat ze aansluiten bij uw winkelontwerp.

 • Druk op Tekstkleur om de gewenste kleur van uw letters te kiezen:

  Using_text_editor__13_.png

 • Druk op Achtergrondkleur om de achtergrondkleur voor uw letters te kiezen:

  Using_text_editor__6_.png

 • Druk op Lettergrootte wijzigen om de grootte voor uw letters te kiezen:Using_text_editor__18_.png
  Kies Lettergrootte verwijderen aan het einde van de lijst om terug te gaan naar de lettergrootte die standaard wordt gebruikt (dit is 14).
 • Druk op Lettertype wijzigen om het lettertype voor uw letters te kiezen:

  Using_text_editor__3_.png

  Kies Lettertype verwijderen aan het einde van de lijst om terug te gaan naar het lettertype dat standaard wordt gebruikt (dit is Arial).

Er zijn twee manieren om de instellingen voor lettertypes toe te passen in de teksteditor.

Ten eerste kunt u een stuk tekst selecteren en vervolgens op de overeenkomstige knop in het teksteditormenu drukken. Het lettertype-instelling voor dit specifieke stuk tekst wordt dan gewijzigd.

Ten tweede kunt u op de overeenkomstige knop drukken en beginnen met typen. De tekst die u typt, heeft de lettertype-instelling die u heeft gekozen. Als u deze lettertype-instelling niet meer wilt gebruiken, drukt u nogmaals op de knop om een andere instelling te kiezen.

Als u kleuren wilt gebruiken die niet in het palet staan, moet u uw teksten in HTML-modus bewerken.

U kunt het lettertype, de kleur en de grootte van de teksten voor uw hele winkel wijzigen met CSS-codes of apps van de Ecwid-appmarkt. Daarnaast kunt u de lettertypen bijwerken voor uw Ecwid-winkel en Instant site.

Tekstuitlijning toepassen

Er zijn vier soorten tekstuitlijning beschikbaar in de teksteditor:

 • Links uitlijnen
 • Centreren
 • Rechts uitlijnen
 • Uitvullen (voor een tekst met een vaste breedte).

Using_text_editor__23_.png

Om de uitlijning te wijzigen, plaatst u de cursor op de bijbehorende alinea in de tekst, drukt vervolgens op de knop Uitlijnen en kiest de gewenste optie.

Het uitlijnen wordt meteen op de hele alinea toegepast, dus u moet op Enter drukken om de tekst waarop u dit niet wilt toepassen, te scheiden.

Horizontale regel invoegen

Als u alinea's van uw tekst van elkaar wilt scheiden met een horizontale lijn, kunt u de knop Horizontale lijn invoegen in het teksteditormenu gebruiken.

Using_text_editor__7_.png

U kunt ook meerdere horizontale regels achter elkaar toevoegen als u de verdeling duidelijker wilt maken. Om een regel te verwijderen, plaatst u de cursor achter de regel en klikt op Backspace.

Lijsten maken

Met de teksteditor kunt u twee soorten lijsten aanmaken: ongeordende lijsten en geordende lijsten. Bij de eerste optie worden opsommingstekens gebruikt om de punten te markeren en bij de tweede cijfers.

 • Druk op Ongeordende lijst in het teksteditormenu om een lijst te maken die wordt gescheiden door opsommingstekens. Druk op Enter om een nieuw punt te maken. Druk twee keer op Enter om de lijst te voltooien.

  Using_text_editor_at_15.17.21.png

 • Druk op Geordende lijst in het teksteditormenu om een lijst te maken met cijfers voor elk van de punten. Druk op Enter om een nieuw punt te maken. Druk twee keer op Enter om de lijst te voltooien.

  Using_text_editor_at_15.16.40.png

Inspringen gebruiken

U kunt inspringen gebruiken om enkele alinea's eruit te laten springen. Met inspringen kunt u de positie van de linkermarge van de alinea verplaatsen.

Als u op de knop Inspringen in het teksteditormenu drukt, gaat de linkermarge van de alinea een stukje naar rechts. U kunt deze handeling zo vaak herhalen als u wilt. Om de wijzigingen ongedaan te maken, drukt u op Backspace (als uw cursor aan het begin van de alinea staat) of op Uitspringen.

Using_text_editor_at_15.18.21.png

Als u op de knop Uitspringen in het teksteditormenu drukt, gaat de linkermarge van de alinea een stukje naar links. Op die manier kunt u de aangebrachte wijzigingen met de knop Inspringen weer opheffen.

Using_text_editor_at_15.18.44.png

U kunt inspringen niet alleen gebruiken voor tekstalinea's, maar ook voor afbeeldingen en video's.

Maak samenvouwbare blokken (alleen productbeschrijvingen)

Met samenvouwbare blokken (ook wel "accordeonblokken" genoemd) kunt u productbeschrijvingen opdelen in stukken die uit- of samengevouwen kunnen worden met alleen een muisklik of een tik op een touchscreen. Op die manier zien uw productbeschrijvingen er altijd netjes en overzichtelijk uit en geeft u uw klanten tegelijkertijd uitvoerige informatie over het artikel.

U kunt aan de blokken allerlei soorten opgemaakte tekst toevoegen, in combinatie met afbeeldingen, video's, tabellen, enz.

Een samenvoegbaar blok toevoegen aan een productbeschrijving:

 1. Klik in het tekstverwerkingsmenu op de knop Samengevoegd tekstblok.

  Create_collapsible_blocks.png

 2. Voer de titel van het blok in. Bijvoorbeeld “Stof en verzorging”.
 3. Voer in het deel voor de beschrijving de inhoud in die u wilt verbergen in het klikbare blok.
 4. (optioneel) Herhaal het proces om meer uitvouwbare blokken aan uw productpagina toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld ook een blok "Maat en pasvorm" en een blok "Beschrijving" maken voor het algemene productoverzicht.

Dat is alles! De productinformatie wordt nu weergegeven in de vorm van titels waarop klanten kunnen klikken om de details te bekijken.

Een beschrijving met samenvouwbare blokken op een productpagina kan er als volgt uitzien:

Create_collapsible_blocks.gif

Teksten bewerken in HTML-modus

Voor gevorderde gebruikers die de broncode van de beschrijving willen bewerken, beschikt de teksteditor over een HTML-modus. Klik op <> in de rechterbovenhoek van het editormenu om uw teksten te bewerken met behulp van HTML:

Using_text_editorat_15.19.22.png

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van wat u in de HTML-modus kunt doen.

U kunt klikbare afbeeldingen maken met links die naar externe pagina's of pagina's in uw winkel leiden. Als u bijvoorbeeld uitverkoop in uw winkel heeft, kunt u een klikbare banner toevoegen aan uw winkelvoorpagina die klanten naar de categorie met de uitverkoopproducten leidt.

U wilt bijvoorbeeld een link naar "https://www.ecwid.com/" toevoegen aan een afbeelding.

Een klikbare afbeelding aan uw tekst toevoegen:

 1. Klik op het afbeeldingspictogram in het teksteditormenu en upload uw afbeelding.
 2. Ga naar de HTML-modus en zoek de afbeelding:

  Using_text_editor__20_.png

  Het onderdeel dat u nodig heeft is <img src=”...”>.
 3. Voer <a href="https://www.ecwid.com/"> in vlak voor het deel met <img scr=”...”> en zet </a> erachter.

  Using_text_editor__15_.png

  In plaats van https://www.ecwid.com/ moet u bij <a href=""> het webadres dat u nodig heeft invoegen.
 4. Verlaat de HTML-modus om de wijzigingen te controleren.
Vergeet niet op Opslaan te klikken nadat als u klaar bent met de wijzigingen in het tekstveld.
Was dit artikel nuttig?

Fantastisch! Bedankt voor uw feedback!

Bedankt voor uw feedback!

Wat vervelend! Wat ging er mis?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 23 van 33
10
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om uw voorkeuren te onthouden, de effectiviteit van onze campagnes te meten en gedepersonaliseerde gegevens te analyseren om onze site beter te laten werken. Door «Accepteren» te kiezen, stemt u in met het gebruik van cookies.
Cookies accepteren Afwijzen