Kennisbank
Handleidingen
Academy
Instructievideo's
Probeer te zoeken naar:
Recent bekeken artikelen:

Op deze pagina

Lijst met ondersteunde CSV-kolommen

Dit referentiedocument bevat een uitgebreide lijst van de attribuutkolommen die u kunt opnemen in het CSV-bestand waarmee u uw winkelcatalogus maakt en bijwerkt via importeren. De kolommen zijn gegroepeerd op basis van het type kolom. Voor elke kolom gelden gedetailleerde opmaakregels en vereisten.

Kolommen voor producten

Hieronder staat een lijst van kolommen die u kunt gebruiken voor rijen met "product" als "type" kolomwaarde.

De volgende kolommen zijn verplicht:

 • Om nieuwe producten aan te maken, is "product_name" vereist.
 • Om bestaande producten bij te werken, is "product_sku" of "product_internal_id" vereist.
Om producten via hun artikelnummers (SKU's) bij te werken, moet u unieke artikelnummers in uw winkel hebben. Als de artikelnummers niet uniek of leeg zijn, kunt u producten alleen identificeren via de ID.

Alle andere kolommen zijn optioneel. U kunt de kolommen kiezen die u nodig heeft voor uw import, maar sommige kolommen kunnen van elkaar afhankelijk zijn (zie het gedeelte Beschrijving bij elke kolom voor meer informatie).

Zie het voorbeeld van een CSV-bestand voor een basisproduct (in het Engels)

Kolomnaam Beschrijving en wat hier op te schrijven Wat als ik een fout maak of de cel leeg laat?
Verplichte kolommen
product_name • Productnaam.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 255 tekens.
Als u een nieuw product maakt en deze cel leeg laat, wordt er geen product aangemaakt.
product_internal_id ID van uw product.
• Een getal zonder decimalen. Bijvoorbeeld "239904127".
• Wordt gebruikt bij het bijwerken van producten die al in uw catalogus staan.
• De ID wordt gegenereerd wanneer het product wordt gemaakt in uw winkel. Als u een nieuw product uploadt, weet u de ID nog niet. U hoeft u deze dus niet op te geven.
• Als u een fout maakt in deze cel, wordt de hele rij genegeerd (de gegevens worden niet geïmporteerd).
• U kunt de cel leeg laten bij het bijwerken van een product als u het artikelnummer opgeeft.
product_sku • Product SKU ("Stock Keeping Unit"), ook artikelnummer genoemd. Dit is de identificatiecode van het product binnen uw bedrijf.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, etc.), niet langer dan 255 tekens.
• Bijvoorbeeld "NKBSMUS9".
• Bij het maken van een product kunt u deze cel leeg laten.
• Bij het bijwerken van een product moet u de ID van het product opgeven als u niet het unieke artikelnummer (SKU) opgeeft.
• Als het artikelnummer niet ingevuld hoeft te worden in uw winkel en u laat deze cel leeg bij het bijwerken van een product, dan wordt het bestaande artikelnummer (als dat er is) na het importeren gereset naar een lege waarde.
Algemene productinformatie
product_description • De tekst van uw productbeschrijving.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, etc.), niet langer dan 300.000 tekens.
• Als u een beschrijving importeert in HTML-opmaak, blijft deze opmaak behouden. Als u in het spreadsheetprogramma een beschrijving met regeleinden importeert als platte tekst zonder HTML-opmaak, wordt elke regel ingepakt in <p></p> tags (zichtbaar als u de beschrijving bekijkt in de ingebouwde teksteditor in de HTML- modus in uw winkelbeheerder).
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder beschrijving. Als u een product bijwerkt dat al een beschrijving heeft, zal de bestaande beschrijving worden verwijderd.
product_price • Productprijs.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Bijvoorbeeld "25" of "24,95".
• U kunt valutasymbolen toevoegen, maar de prijzen worden weergegeven in de valuta die u voor de winkel heeft gekozen in Instellingen → Algemeen → Regionale Instellingen.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. De productprijs voor nieuwe producten wordt dan ingesteld op "0".
product_media_main_image_url

• URL-pad naar de afbeelding die u als hoofdmedia voor het product wilt gebruiken. Dit wordt ook gebruikt om een aangepaste voorbeeldafbeelding aan de hoofdvideo van het product toe te voegen.
• U kunt URL's gebruiken die beginnen met http:// of https://
• De afbeeldings-URL moet rechtstreeks naar het afbeeldingsbestand leiden, niet naar een HTML-pagina waarop de afbeelding staat (bv.., http://voorbeeld.com/afbeeldingen/product_1.jpg).
• Tijdens het importeren moet de afbeelding online beschikbaar zijn (niet vergrendeld of verwijderd).
• Na het importeren van nieuwe media worden de gegevens van productmedia herschreven. Als u een nieuwe video of afbeelding toevoegt aan een bestaand product, moet u ervoor zorgen dat alle foto's en video's in het bestand staan, ook degene die dit product al heeft. Als u alle productmedia wilt vervangen door nieuwe media, uploadt u gewoon een bestand met gegevens over de nieuwe afbeeldingen en video's voor het product.

Als u een fout maakt in deze cel of de cel leeg laat, wordt de afbeelding niet toegevoegd aan het product.
product_media_gallery_image_url_{Image signifier} • URL-pad naar de afbeelding die u als aanvullende media voor het product wilt gebruiken. Dit wordt ook gebruikt om aangepaste voorbeeldafbeeldingen toe te voegen aan productvideo's met overeenkomstige betekenaars.
• U kunt URL's gebruiken die beginnen met http:// of https://
• Vervang "{Image signifier}" in de kolomnaam door de betekenaar van de afbeelding. Als u meerdere aanvullende afbeeldingen voor een product heeft, gebruik dan meerdere kolommen hiervoor. Bijvoorbeeld product_media_galerij_afbeelding_url_1 en product_media_galerij_afbeelding_url_2.
• De afbeeldingen worden gesorteerd op volgorde van nummer.
• De afbeeldings-URL moet rechtstreeks naar het afbeeldingsbestand leiden, niet naar een HTML-pagina waarop de afbeelding staat (bijv. http://voorbeeld.com/afbeeldingen/product_1.jpg).
• Tijdens het importeren moet de afbeelding online beschikbaar zijn (niet vergrendeld of verwijderd).
• Na het importeren van nieuwe media worden de gegevens van de productmedia herschreven. Als u een nieuwe video of afbeelding toevoegt aan een bestaand product, moet u ervoor zorgen dat alle foto's en video's in het bestand staan, ook degene die dit product al heeft. Als u alle productmedia wilt vervangen door nieuwe media, uploadt u gewoon een bestand met gegevens over de nieuwe afbeeldingen en video's voor het product.
Als u een fout maakt in deze cel of de cel leeg laat, wordt de afbeelding niet toegevoegd aan het product.
product_media_main_video_url • URL-pad naar de video die u als hoofdmedia voor het product wilt gebruiken.
• De URL moet rechtstreeks naar de videopagina op YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Vimeo of een andere hosting leiden.
• U kunt URL's gebruiken die beginnen met http:// of https://
• Tijdens en na het importeren moet de video beschikbaar zijn (niet vergrendeld of verwijderd).
• Na het importeren van nieuwe media worden de gegevens van de productmedia herschreven. Als u een nieuwe video of afbeelding toevoegt aan een bestaand product, moet u ervoor zorgen dat alle foto's en video's in het bestand staan, ook degene die dit product al heeft. Als u alle productmedia wilt vervangen door nieuwe media, uploadt u gewoon een bestand met gegevens over de nieuwe afbeeldingen en video's voor het product.
Als u een fout maakt in deze cel of de cel leeg laat, wordt de video niet toegevoegd aan het product.
product_media_gallery_video_url_{Video signifier} • URL-pad naar een video die u als aanvullende productmedia wilt gebruiken.
• U kunt URL's gebruiken die beginnen met http:// of https://
• Vervang "{Video signifier}" in de kolomnaam door de betekenaar van de video. Als u meerdere aanvullende video's voor een product heeft, gebruik dan meerdere kolommen hiervoor. Bijvoorbeeld product_media_galerij_video_url_1 en product_media_galerij_video_url_2.
• De video's worden gesorteerd op volgorde van nummer.
• De URL moet rechtstreeks naar de videopagina op YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Vimeo of een andere hosting leiden.
• Tijdens en na het importeren moet de video online beschikbaar zijn (niet vergrendeld of verwijderd).
• Na het importeren van nieuwe media worden de gegevens van de productmedia herschreven. Als u een nieuwe video of afbeelding toevoegt aan een bestaand product, moet u ervoor zorgen dat alle foto's en video's in het bestand staan, ook degene die dit product al heeft. Als u alle productmedia wilt vervangen door nieuwe media, uploadt u gewoon een bestand met gegevens over de nieuwe afbeeldingen en video's voor het product.
Als u een fout maakt in deze cel of de cel leeg laat, wordt de video niet toegevoegd aan het product.
product_is_available • Productbeschikbaarheid (of het product is ingeschakeld).
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor “ja”
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een nieuw product importeert, wordt het aangemaakt als "Uitgeschakeld".
product_weight • Productgewicht.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• In deze cel mogen geen eenheden worden ingevoerd.
• Bijvoorbeeld "1,1" (en niet "1,1 kg").
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt de waarde ingesteld op "0".
Voorraad en bijhouden van voorraad
product_is_inventory_tracked • Of u de online winkel al dan niet gebruikt om de voorraad van dit product bij te houden.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor “ja”
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt het aantal artikelen op voorraad ingesteld op "Onbeperkt".
product_quantity • Hoeveelheid voorraad voor dit product.
• Een getal zonder decimalen.
• Bijvoorbeeld "25".
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u uw winkel gebruikt om de voorraad van dit product bij te houden, wordt bij nieuwe producten het aantal artikelen op voorraad ingesteld op "0".
product_quantity_out_of_stock_behaviour • Gedrag voor dit product als het niet op voorraad is.
• U kunt één van de volgende waarden gebruiken: TONEN IN ETALAGE, VERBERGEN IN ETALAGE, TONEN EN VOORUITBESTELLEN TOESTAAN
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt het gedrag voor niet op voorraad zijnde producten ingesteld op het standaardgedrag dat u hiervoor heeft ingesteld in Instellingen → Algemeen → Winkelwagen en Afrekenen.
product_low_stock_notification_quantity • Het aantal artikelen in de voorraad waarbij u de e-mail over lage voorraad wilt ontvangen waarin staat dat dit product bijna is uitverkocht.
• Een getal zonder decimalen.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u uw winkel gebruikt om de voorraad van dit product bij te houden, wordt bij nieuwe producten het aantal artikelen op voorraad waarbij u een melding van lage voorraad wilt ontvangen ingesteld op "1".
product_quantity_minimum_allowed_for_purchase • Minimale bestelhoeveelheid voor dit product.
• Een getal zonder decimalen.
• Bijvoorbeeld "3".
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Bij nieuwe producten wordt geen minimale bestelhoeveelheid voor het product opgegeven.
product_quantity_maximum_allowed_for_purchase • Maximale bestelhoeveelheid voor dit product.
• Een getal zonder decimalen.
• Bijvoorbeeld "10".
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Bij nieuwe producten wordt geen maximale bestelhoeveelheid voor het product opgegeven.
Productcategorieën
product_is_featured • Of het product wordt uitgelicht op de startpagina van de winkel.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor "ja"
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, Nee, n — voor “nee”
• Als u “nee” opgeeft, moet uw product worden toegewezen aan een andere categorie dan de voorpagina van de winkel.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Een nieuw product wordt niet uitgelicht (tenzij het alleen is toegewezen aan de categorie Voorpagina winkel).
product_is_featured_order_by • Plaats van dit uitgelichte product in de productlijst op de startpagina (op volgorde van nummer vanaf de linkerbovenhoek).
• wordt gebruikt met de kolom "product_is_featured". U moet het product markeren als uitgelicht om de positie op de startpagina te kunnen opgeven.
• Een getal zonder decimalen.
• Bijvoorbeeld "1" voor het product dat u als eerste bovenaan de voorpagina wilt zetten en "2" voor het product dat u als tweede wilt tonen. Hoe groter het nummer, hoe lager de plaats in de lijst met aanbevolen producten.
• U moet Bepaald door winkeleigenaar kiezen in de selectielijst bij Standaardsortering producten in instellingen → Algemeen → Winkelwagen en Afrekenen om de sorteervolgorde toe te passen.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Bij een nieuw product wordt de waarde van het veld ingesteld op "1" en wordt het product bovenaan de startpagina van de winkel geplaatst.
product_category_{Category signifier} • De categorie waarin het product moet worden geplaatst.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 255 tekens.
• Bijvooreeld Boeken/Wetenschap/Biologie
• Vervang “{Category signifier}” in de kolomnaam door de betekenaar van de categorie (bijv. product_categorie_1).
• Als u meerdere categorieën voor een product heeft, gebruik dan meerdere kolommen hiervoor. Bijvoorbeeld, product_categorie_1 en product_categorie_2. De eerste categorie is dan de standaardcategorie voor dit product.
• Als u geen categorie opgeeft, wordt het product toegevoegd aan de categorie Voorpagina winkel.
• Als een product in uw winkel al in een categorie staat en u een importbestand uploadt waarin het wordt toegewezen aan een andere categorie (of categorieën), wordt het product uit de vorige categorie verwijderd en in de nieuwe categorie(ën) geplaatst conform het importbestand.
• Als u een bestaand product uit alle categorieën wilt verwijderen en wilt toevoegen aan de categorie Voorpagina winkel, kunt u een bestand importeren waarin minimaal de kolommen product-ID en productnaam voorkomen, naast een lege kolom product_categorie_1.
Als u deze cel leeg laat, wordt er een nieuw product toegevoegd aan de hoofdpagina van de Winkel pagina. Als u een bestaand product bijwerkt dat al in een categorie staat en vervolgens een lege waarde importeert, wordt het product uit alle categorieën verwijderd behalve uit de categorie Voorpagina winkel.
product_google_product_category_code • De code van de marktplaatscategorie voor dit product (als u uw winkel gebruikt om te verkopen op marktplaatsen zoals Google Shopping).
• Een getal zonder decimalen.
• U moet een geldige Google productcategoriecode invoeren.
• De gegevens van de marktplaatscategorie worden zichtbaar op de productpagina nadat u een marktplaatscategorie voor uw winkel heeft ingesteld in Instellingen → Algemeen → Instellingen voor marktplaatsproducten.
• Als u een fout maakt in deze cel, wordt de cel genegeerd.
• Als u deze cel leeg laat of "0" invoert, wordt de categorie ingesteld op de standaardmarktplaatscategorie die u voor uw winkel heeft opgegeven.
Korting en andere prijsopties
product_compare_to_price • De prijs van uw product vóór verkoop.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Bijvoorbeeld "35" of "34,95".
• De huidige prijs tijdens de uitverkoop wordt gelijk aan de productprijs ingesteld (u kunt deze opgeven in de kolom "product_price").
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd.
product_price_wholesale_quantity_{Range signifier} • Het aantal benodigde artikelen voor bulkkorting.
• Een hoeveelheidsbereik. U kunt gesloten intervallen opgeven zoals "5-9" of open intervallen zoals "10+"
• Vervang "{Range signifier}" in de kolomnaam door de betekenaar van het bereik (bijv. product_prijs_groothandel_hoeveelheid_1).
• Als u meerdere hoeveelheidsintervallen heeft (bijv. 5-9 producten kosten $ 10 en 10 of meer producten kosten $ 7), gebruik dan meerdere kolommen hiervoor. Bijvoorbeeld product_prijs_groothandel_hoeveelheid_1 and product_prijs_groothandel_hoeveelheid_2
• Als u groothandelsprijzen wilt importeren, moet u een waarde voor een basisprijs opgeven in de kolom "product_prijs".
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. De gegevens voor de bulkkorting worden niet geïmporteerd.
product_price_wholesale_value_{Range signifier} Bulkkortingsprijzen voor deze hoeveelheid producten.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Vervang "{Range signifier}" in de kolomnaam door de betekenaar van het bereik (bijv. product_prijs_groothandel_hoeveelheid_1).
• Als u meerdere hoeveelheidsintervallen heeft (bijv. 5-9 producten kosten $ 10 en 10 of meer producten kosten $ 7), gebruik dan meerdere kolommen hiervoor. Bijvoorbeeld product_prijs_groothandel_waarde_1 en product_prijs_groothandel_waarde_2
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. De gegevens voor de bulkkorting worden niet geïmporteerd.
product_custom_price_enabled • Of er al dan niet een "Betaal wat u wilt"-prijs is ingeschakeld voor dit product.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor "ja"
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
• De minimumprijs wordt gelijk aan de productprijs ingesteld (u kunt deze opgeven in de kolom product_prijs).
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. De "Betaal wat u wilt"-prijs wordt niet ingeschakeld voor het product (als u deze wilt uitschakelen, blijft hij ingeschakeld).
product_custom_price_tier_{Tier signifier} • Vaste prijsniveaus voor "Betaal wat uw wilt"-prijzen.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Vervang "{Tier signifier}" in de kolomnaam door de betekenaar van het vaste prijsniveau (bijv. product_aangepaste_prijs_niveau_1).
• Als u meerdere vaste prijsniveaus heeft, gebruik dan meerdere kolommen hiervoor. Bijvoorbeeld product_aangepaste_prijs_niveau_1 en product_aangepaste_prijs_niveau_2
• De volgorde van de niveaus wordt ingesteld volgens de volgorde van de kolommen in uw importbestand.
• Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Producten zonder geldige prijsniveaus hebben alleen een minimumprijs.
• Als de waarde van een prijsniveau lager is dan de waarde van de minimumprijs, wordt het prijniveau niet weergegeven op de voorpagina.
product_lowest_price • De laagste prijs voor dit product in de afgelopen 30 dagen (inclusief een eerder verlaagde prijs die u heeft aangekondigd als een aanbieding).
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Bijvoorbeeld "35" of "34,95".
• Niet zichtbaar op de productpagina tenzij u ook de "Vergelijk met"-prijs instelt.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat:
• bij het bijwerken van bestaande producten wordt de cel genegeerd;
• bij het maken van nieuwe producten wordt de laagste prijs gelijk aan de productprijs of de "Vergelijk met"-prijs (als die is opgegeven) ingesteld.
Producttypen en attributen
product_brand • Het attribuut "Merk" voor uw product.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, etc.), niet langer dan 400 tekens.
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder het merk. Als u een product bijwerkt dat al een waarde voor merk heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd, samen met alle vertalingen ervan.
product_upc • Het attribuut "UPC" (EAN) voor uw product.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, etc.), niet langer dan 400 tekens.
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder UPC (EAN). Als u een product bijwerkt dat al een attribuutwaarde voor UPC (EAN) heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd, samen met alle vertalingen ervan.
product_attribute_{Attribute name} • Een aangepast productattribuut (als u extra productattributen gebruikt in uw winkel).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• Vervang "{Attribute name}" in de kolomtitel door de naam van uw attribuut (bijv.., product_attribuut_land)
• Als de naam van het attribuut speciale symbolen bevat of uit verschillende woorden bestaat, kunt u die het beste tussen accolades plaatsen (bijv. product_attribuut_{land van herkomst})
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder de waarde van het aangepaste attribuut. Als u een product bijwerkt dat al een waarde voor een aangepast attribuut heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd, samen met alle vertalingen ervan.
product_class_id • Product type (als u aanvullende producttypes gebruikt voor attributen in uw winkel).
• Een getal zonder decimalen.
• Gebruik “0” voor het type Algemeen.
• Voor ID's van andere producttypen gaat u naar Instellingen → Producttypen en klikt u op het type in de lijst. U ziet een tekst in de adresbalk van de browser. U heeft de nummers nodig die na ID staan. Bijv. #product-klassen:id=53164002
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt het producttype ingesteld op Algemeen.
product_units_in_product • Hoeveel eenheden er in een product zitten (als u prijs per eenheid gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• U moet de optie Prijs per eenheid tonen inschakelen in Instellingen → Algemeen → Winkelwagen en Afrekenen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder de waarde voor het aantal eenheden in een product. Als u een product bijwerkt waarvoor al een waarde voor "Aantal eenheden in product" is opgegeven, wordt de bestaande waarde verwijderd, samen met alle vertalingen.
product_price_per_unit Prijs per eenheid van uw product (indien gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• U moet de optie Prijs per eenheid tonen inschakelen in Instellingen → Algemeen → Winkelwagen en Afrekenen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder de waarde voor de "prijs per eenheid". Als u een product bijwerkt dat al een waarde voor de "prijs per eenheid" heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd, samen met alle vertalingen ervan.
product_cost_price • Het attribuut "Kostprijs" voor uw product.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• U moet de optie Kostprijs inschakelen in Instellingen → Algemeen → Winkelwagen en Afrekenen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd.
Verzenden, leveren en ophalen
product_is_shipping_required • Of dit product al dan niet verzending of ophalen vereist.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor “ja”
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Nieuwe producten worden geüpload met "Verzending vereist".
product_length Lengte van het product voor de berekening van de verzending (als u realtime tarieven van vervoerders in uw winkel gebruikt).
• Een getal met of zonder decimalen.
• Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt de waarde ingesteld op "0".
product_width Breedte van het product voor de berekening van de verzending (als u realtime tarieven van vervoerders in uw winkel gebruikt).
• Een getal met of zonder decimalen.
• Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt de waarde ingesteld op "0".
product_height Hoogte van het product voor de berekening van de verzending (als u realtime tarieven van vervoerders in uw winkel gebruikt).
• Een getal met of zonder decimalen.
• Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt de waarde ingesteld op "0".
product_shipping_type • Geeft aan dat voor dit product een specifiek verzendtarief of een specifieke verzendmethode van een bepaald type wordt gebruikt.
• U kunt een van de volgende waarden gebruiken: ALGEMENE_METHODEN, BEPAALDE_METHODEN, VAST_TARIEF, GRATIS_VERZENDING
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten worden de verzendmethoden in (ALGEMENE_METHODEN) gebruikt.
product_shipping_white_list • De verzendmethoden die zijn ingeschakeld voor dit product (als u productspecifieke verzending) wilt gebruiken.
• Wordt gebruikt bij verzendtype BEPAALDE_METHODEN.
• een lijst van getallen zonder decimalen. Waarden worden gescheiden door een komma of puntkomma.
• Klik voor de ID van de verzendmethode op die verzendmethode op de pagina Verzending en Afhalen en kopieer de ID in de adresbalk van de browser. Bijv. id=18985-1641926916646
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Er worden geen nieuwe methoden toegevoegd aan de lijst met ingeschakelde verzendmethoden.
product_shipping_black_list • De verzendmethoden die zijn uitgeschakeld voor dit product (als u productspecifieke verzending) wilt gebruiken.
• Wordt gebruikt bij verzendtype BEPAALDE_METHODEN.
• een lijst van getallen zonder decimalen. Waarden worden gescheiden door een komma of puntkomma.
• Klik voor de ID van de verzendmethode op die verzendmethode op de pagina Verzending en Afhalen en kopieer de ID in de adresbalk van de browser. Bijv. id=18985-1641926916646
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Er worden geen nieuwe methoden toegevoegd aan de lijst van uitgeschakelde verzendmethoden.
product_shipping_fixed_rate Vaste prijs per artikelwaarde (als u productspecifieke verzending voor dit product wilt gebruiken).
• Wordt gebruikt bij verzendtype VAST_TARIEF.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Bijvoorbeeld "5" of "5,5".
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u VAST_TARIEF als verzendmethode heeft, wordt het tarief ingesteld op "0".
product_shipping_method_markup Vast bedrag per artikelwaarde dat wordt teogevoegd aan de kosten van de verzendmethode die u in uw winkel gebruikt (als u productspecifieke verzending voor dit product wilt gebruiken).
• Wordt gebruikt bij verzendtype ALGEMENE_METHODEN.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Bijvoorbeeld "5" of "5,5".
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Het product zal geen meerkosten voor verzending hebben.
product_shipping_preparation_time_for_shipping_in_days • De voorbereidingstijd voor verzending van dit product.
• Een getal zonder decimalen of een hoeveelheidsbereik.
• De voorbereidingstijd wordt ingevoerd in dagen. Bijvoorbeeld "10" of "10-12".
• U moet de verzendmethoden instellen in Verzending en Afhalen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt de voorbereidingstijd ingesteld conform de verzendmethoden van uw winkel.
product_shipping_preparation_time_for_local_delivery_in_minutes • De voorbereidingstijd voor lokale bezorging van dit product.
• Een getal zonder decimalen.
• De voorbereidingstijd wordt ingevoerd in minuten. Bijvoorbeeld "120" (voor 2 uur) of "1440" (voor een dag). Als het product meteen bezorgd kan worden, voer dan "0" in.
• U moet de lokale bezorgmethoden instellen in Verzending en Afhalen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt de voorbereidingstijd ingesteld conform de lokale bezorgmethoden van uw winkel.
product_shipping_preparation_time_for_pickup_in_minutes • De voorbereidingstijd voor het ophalen van dit product.
• Een getal zonder decimalen.
• De voorbereidingstijd wordt ingevoerd in minuten. Bijvoorbeeld "120" (voor 2 uur) of "1440" (voor een dag). Als het product meteen opgehaald kan worden, voer dan "0" in.
• U moet de ophaalmethoden instellen in Verzending en Afhalen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt de voorbereidingstijd ingesteld conform de ophaalmethoden van uw winkel.
product_shipping_preparation_time_for_preorders_in_days • De voorbereidingstijd voor dit product als het vooruitbesteld kan worden.
• Een getal zonder decimalen of een hoeveelheidsbereik.
• De voorbereidingstijd voor verzending of ophalen wordt ingevoerd in dagen. Bijvoorbeeld "10" of "10-12".
• U moet de verzend- of ophaalmethoden instellen in Verzending en Afhalen en het product beschikbaar maken voor vooruitbestellingen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt er geen voorbereidingstijd voor vooruitbestellingen opgegeven.
product_shipping_show_delivery_date_on_the_product_page • Of de geschatte levertijd al dan niet getoond wordt op de productpagina.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor "ja"
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
• U moet de verzend- en ophaalmethoden instellen in Verzending en Afhalen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn de productpagina.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt geen geschatte levertijd weergegeven op de productpagina.
SEO
product_seo_title Aangepast SEO-veld, tag voor metatitel.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 8192 tekens.
• Een SEO-beschrijving van maximaal 80 tekens wordt aanbevolen.
• Deze gegevens worden weergegeven op het SEO-tabblad van de pagina met productgegevens in de winkelbeheerder.
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een product bijwerkt dat al een tag voor metatitel heeft, wordt de tag gereset naar de naam van het product.
product_seo_description Aangepast SEO-veld, tag voor metabeschrijving.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 8192 tekens.
• Een SEO-beschrijving van maximaal 160 tekens wordt aanbevolen.
• Deze gegevens worden weergegeven op het SEO-tabblad van de pagina met productgegevens in de winkelbeheerder.
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een product bijwerkt dat al een tag voor metabeschrijving heeft, wordt de tag gereset naar de beschrijving van het product.
url • URL van het product in uw winkeletalage
• Wordt weergegeven in de exportbestanden van de catalogus voor producten die al bestaan in uw winkel
• Wordt niet ondersteund bij import van de catalogus, aangezien u momenteel geen product-URL's in uw winkel kunt instellen
Alle waarden worden genegeerd.
Gerelateerde producten
product_related_item_ids • Specifieke gerelateerde producten die u wilt toewijzen aan dit product.
• Een lijst getallen zonder decimalen. De waarden worden gescheiden door een komma of puntkomma.
• Voeg in de lijst de ID's toe van specifieke producten die al in uw winkel bestaan en die u als gerelateerde producten wilt toewijzen aan dit product.

• Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd.
• Als u een fout maakt in de product-ID, wordt het product niet toegevoegd als gerelateerd product.

product_related_item_skus • Specifieke gerelateerde producten die u wilt toewijzen aan dit product.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 255 tekens. Waarden worden gescheiden door een komma of puntkomma.
• Voeg in de lijst de artikelnummers toe van specifieke producten die u als gerelateerde producten wilt toewijzen aan dit product.

• Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd.
• Als u een fout maakt in het artikelnummer, wordt het product niet toegevoegd als gerelateerd product.

product_related_items_random • Of u al dan niet willekeurige producten als gerelateerd wilt tonen.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor "ja"
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Na het importeren heeft het product geen willekeurige gerelateerde producten meer.
product_related_items_random_number_of_items • Het aantal willekeurige producten dat u aan dit product wilt toewijzen als gerelateerde producten
• Een getal zonder decimalen.
• Bijvoorbeeld “4”.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een categorie voor de willekeurige producten heeft opgegeven, wordt het aantal producten ingesteld op "0".
product_related_items_random_category • Productcategorie van waaruit de gerelateerde producten worden toegewezen.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 255 tekens.
• Voer het volledige pad naar de productcategorie in uw winkel in (bijv. Boeken/Wetenschap/Biologie). Als deze categorie nog niet bestaat, wordt hij na de import gemaakt.
• Als u "Alle producten" in de categorie wilt aanvinken, laat dan de cel leeg.
Als u deze cel leeg laat, worden gerelateerde producten uit uw hele catalogus toegevoegd.
Linten en onderschriften
product_ribbon_text • De tekst van uw productlint.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 30 tekens.
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een product bijwerkt dat al een lint heeft, wordt de bestaande linttekst verwijderd.
product_ribbon_color • De kleur van het productlint.
• Elke kleurcode van 7 tekens die u nodig heeft.
• U moet een geldige kleurcode invoeren. Bijvoorbeeld "#F50837".
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. De lintkleur wordt ingesteld op #FE9800/"oranje".
product_subtitle • De tekst van het productonderschrift.
• alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 128 tekens.
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een product bijwerkt dat al een onderschrift heeft, wordt de tekst van het onderschrift verwijderd.
Terugkerende abonnementen
product_subscription_enabled • Of er al dan niet Terugkerende abonnementen zijn ingeschakeld voor dit product.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor "ja"
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
• De abonnementsprijs ("Maandelijks te betalen") wordt gelijk aan de productprijs ingesteld. U kunt deze opgeven in de kolom product_prijs.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. De abonnementsprijzen worden niet ingeschakeld voor het product (als u deze wilt uitschakelen, blijven ze ingeschakeld).
product_subscription_one_time_purchase_enabled • Of al dan niet eenmalige aankoop is ingeschakeld voor dit product.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor “ja”
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Eenmalige aankoop wordt niet ingeschakeld voor dit product.
product_subscription_one_time_purchase_price • Prijs bij eenmalige aankoop van dit product.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Bijvoorbeeld "5" of "5,5".
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd.
product_subscription_price_with_signup_fee • Prijs voor de eerste bestelling voor het abonnement (inclusief de abonnementskosten).
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Als u eenmalige aankoop voor een product inschakelt, worden de gegevens van de prijs voor de eerste bestelling in het abonnement niet toegepast in uw winkelbeheerder na de import.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd.
product_subscription_recurring_interval • Of de tijd tussen het afschrijven van de abonnementskosten wordt aangegeven in jaren, maanden, weken of dagen.
• U kunt een van de volgende waarden gebruiken: DAG, WEEK, MAAND, JAAR
• U kunt alleen de perioden gebruiken die momenteel in de winkelbeheerder staan: één keer per dag, één keer per week, één keer per 2 weken, één keer per maand, één keer per 3 maanden, één keer per jaar. Voor "één keer per dag" moet u bijvoorbeeld "DAG" invoeren.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt de tijd ingesteld op één keer per maand.
product_subscription_recurring_interval_count • het aantal jaren, maanden, weken of dagen tussen de afschrijvingen.
• Een getal zonder decimalen.
• U kunt alleen de perioden gebruiken die momenteel in de winkelbeheerder staan: één keer per dag, één keer per week, één keer per 2 weken, één keer per maand, één keer per 3 maanden, één keer per jaar. Voor "één keer per dag" moet u bijvoorbeeld "1" invoeren.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt de tijd ingesteld op één keer per maand.
Belastingen    
product_taxable • Of er belasting moet worden geheven op dit product.
• waar, Waar, ja, Ja, j - om het product te markeren als belastbaar
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt de waarde ingesteld op "waar".
product_enabled_manual_taxes Handmatige belastingtarieven die moeten worden toegepast op dit product.
• Een lijst getallen zonder decimalen. Waarden worden gescheiden door een komma of puntkomma.
• Voor dit veld heeft u unieke interne ID's van de op dit product toe te passen belastingtarieven nodig. U vindt de ID('s) van belastingtarieven door een product te exporteren waaraan het bijbehorende belastingtarief is toegewezen.
• Gebruik "alle" of "ALL" om alle handmatige belastingen die in uw winkel voor een product bestaan, in te schakelen.
Als u een fout maakt in deze cel, wordt de hele inhoud genegeerd. Alle handmatige belastingen die in uw winkel bestaan, worden ingeschakeld voor een product.
Als u deze cel leeg laat, worden alle handmatige belastingen voor een product uitgeschakeld.
Als u een bestaand product aan het bijwerken bent en deze kolom niet gebruikt in uw import, worden de handmatige belastingen voor dit product niet gewijzigd.
product_tax_class_code • De code van het belastingtarief voor dit product (als u automatische belastingen) gebruikt.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 17 tekens.
• U moet een geldige code voor een belastingklasse invoeren. Bijvoorbeeld "standaard".
• U vindt de code voor het belastingtarief door een product te exporteren waaraan het bijbehorende belastingtarief is toegewezen of kijken in de lijst met belastingtariefcodes (in het Engels).
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe producten wordt waarde voor de code van de belastingklasse ingesteld op het standaard belastingtarief van de regio van uw winkel ("standaard").
Meertalige winkeletalage
product_name_{Language code} • Productnaam in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 255 tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_name_fr
Als u deze cel leeg laat, wordt de productnaam in de extra taal niet geïmporteerd. Als u een product bijwerkt dat al een naam in de extra taal heeft, wordt de bestaande naam verwijderd.
product_description_{Language code} • De tekst van de productbeschrijving in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 300.000 tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_description_fr
• Als u een beschrijving importeert in HTML-opmaak, blijft de opmaak behouden. Als u in het spreadsheetprogramma een beschrijving met regeleinden importeert als platte tekst zonder HTML-opmaak, wordt elke regel ingepakt in <p></p> tags (zichtbaar als u de beschrijving bekijkt in de ingebouwde teksteditor in de HTML- modus in uw winkelbeheerder).
Als u deze cel leeg laat, wordt de productbeschrijving in de extra taal niet geïmporteerd. Als u een product bijwerkt dat al een beschrijving in de extra taal heeft, wordt de bestaande beschrijving verwijderd.
product_ribbon_text_{Language code} • De tekst van het productlint in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 30 tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_ribbon_text_fr
Als u deze cel leeg laat, wordt de tekst van het productlint in de extra taal niet geïmporteerd. Als u een product bijwerkt dat al een tekst voor het productlint in de extra taal heeft, wordt de bestaande tekst verwijderd.
product_subtitle_{Language code} • De tekst van het productonderschrift in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 128. tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_subtitle_fr
Als u deze cel leeg laat, wordt het productonderschrift in de extra taal niet geïmporteerd. Als u een product bijwerkt dat al een onderschrift in de extra taal heeft, wordt het bestaande onderschrift verwijderd.
product_brand_{Language code} • Het "merk"-attribuut voor uw product in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_brand_fr
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder de waarde voor het merk in de extra taal. Als u een product bijwerkt dat al een merkwaarde in de extra taal heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
product_upc_{Language code} • Het "UPC (EAN)"-attribuut voor uw product in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_upc_fr
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder de waarde voor het UPC (EAN)-attribuut in de extra taal. Als u een product bijwerkt dat al waarde voor UPC (EAN)-attribuut in de extra taal heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
product_attribute_{Attribute name}_{Language code} • Elk aangepast productattribuut in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• Vervang "{Attribute name}" in de kolomtitel door de naam van uw attribuut (bijv. product_attribute_Country)
• Als de naam van uw attribuut speciale symbolen bevat of uit verschillende woorden bestaat, kunt u het het beste tussen accolades plaatsen (bijv. product_attribute_{Country of origin})
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_attribute_{Country of origin}_fr
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder de waarde voor het aangepaste attribuut in de extra taal. Als u een product bijwerkt dat al een waarde voor aangepast attribuut heeft in de extra taal, wordt de bestaande waarde verwijderd.
product_units_in_product_{Language code} • Hoeveel eenheden een product bevat in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• U moet de optie Toon prijs per eenheid inschakelen in Instellingen → Algemeen → Winkelwagen en afrekenen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_units_in_product_fr
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder een waarde voor het aantal eenheden in het product in de extra taal. Als u een product bijwerkt dat al een waarde voor het aantal eenheden in de extra taal heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
product_price_per_unit_{Language code} • Prijs per eenheid van uw product in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• U moet de optie Toon prijs per eenheid inschakelen in Instellingen → Algemeen → Winkelwagen en afrekenen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_price_per_unit_fr
Als u deze cel leeg laat, worden de productgegevens geïmporteerd zonder de waarde voor "prijs per eenheid" in de extra taal. Als u een product bijwerkt dat al een waarde voor "prijs per eenheid" heeft in de extra taal, wordt de bestaande waarde verwijderd.
product_seo_title_{Language code} Aangepast SEO-veld, tag voor metatitel, in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 8192 tekens.
• Aangeraden wordt een SEO-titel van maximaal 80 tekens.
• Deze gegevens worden weergegeven op het SEO-tabblad van de pagina met productgegevens in uw winkelbeheerder.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_seo_title_fr
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een product bijwerkt dat al een tag voor metatitel in de extra taal heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
product_seo_description_{Language code} Aangepast SEO-veld, tag voor metabeschrijving in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 8192 tekens.
• Aangeraden wordt een SEO-beschrijving van maximaal 160 tekens.
• Deze gegevens worden weergegeven op het SEO-tabblad van de pagina met productgegevens in uw winkelbeheerder.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_seo_description_fr
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een product bijwerkt dat al een tag voor metabeschrijving in de extra taal heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
Identificatiekenmerk van de winkel
source_store_id • Wordt weergegeven in bestanden voor catalogusexport om aan te geven vanuit welke winkel de gegevens geëxporteerd werden
• Als u het bestand dat u uit winkel A heeft geëxporteerd, importeert in winkel B, behoud dan de kolom met de winkel-ID van A zodat de informatie tijdens het importeren correct wordt geïnterpreteerd
• U kunt deze kolom overslaan als u het geëxporteerde bestand uit winkel A opnieuw importeert in winkel A
Als u het bestand dat u uit winkel A heeft geëxporteerd, importeert in winkel B en de kolom met winkel-ID van A behoudt, zijn er fouten in de cellen "product_internal_id" en "product_class_id" te verwachten. U kunt doorgaan met het importeren van het bestand.

Kolommen voor productopties en invoervelden

Hieronder staat een lijst van kolommen die u kunt gebruiken voor rijen met "product_option" als "type" kolomwaarde.

De volgende kolommen zijn verplicht:

 • “product_option_name”;
 • “product_internal_id” of “product_sku” van het product waartoe deze optie of dit invoerveld behoort.

Alle andere kolommen zijn optioneel. U kunt de kolommen kiezen die u nodig heeft voor uw import, maar sommige kolommen kunnen van elkaar afhankelijk zijn (zie het gedeelte Beschrijving bij elke kolom voor meer informatie).

De gegevens van productoptie- en invoervelden worden na het importeren herschreven. U moet dus alle benodigde opties en velden voor uw product in de CSV toevoegen, ook degene die al in uw winkel bestaan.

Zie het voorbeeld van een CSV-bestand voor een product met opties (in het Engels)

Kolomnaam Beschrijving en wat hier op te schrijven Wat als ik een fout maak of de cel leeg laat?
product_internal_id ID van het product waartoe deze optie of dit invoerveld behoort.
• Een getal zonder decimalen. Bijvoorbeeld "239904127".
• Wordt gebruikt voor het toevoegen van opties of velden aan producten die al in uw winkel staan.
• De ID wordt gegenereerd wanneer het product wordt gemaakt in uw winkel. Als u een nieuw product met opties of velden uploadt, weet u de ID nog niet, dus hoeft u deze niet op te geven.
• U kunt deze cel leeg laten als u een artikelnummer opgeeft.
• Als u een fout maakt in deze cel, wordt de hele rij genegeerd (de gegevens van die rij worden niet geïmporteerd).
• Als u per ongeluk een ID invoert van een product dat niet bestaat in uw winkel, wordt het importeren voltooid, maar wordt de in deze rij opgegeven waarde voor optie/veld niet toegevoegd.
product_sku • De SKU ("Stock Keeping Unit"), ook artikelnummer genoemd, van het product waartoe dit optie- of invoerveld behoort.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, etc.), niet langer dan 255 tekens.
• Bijvoorbeeld "NKBSMUS9".
• U kunt deze cel leeg laten als u een product-ID opgeeft.
• Als u per ongeluk een artikelnummer invoert van een product dat niet bestaat in uw winkel, wordt het importeren voltooid, maar wordt de in deze rij opgegeven waarde voor optie/veld niet toegevoegd. (tenzij u ook een juiste product-ID hebt opgegeven).
product_option_name • De naam van uw productoptie of invoerveld.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 100 tekens.
• Bijvoorbeeld "Maat".
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. De optie of het invoerveld wordt niet toegevoegd aan het product.
product_option_type • Het type optie of invoerveld.
• U kunt één van de volgende waarden gebruiken: DROPDOWNLIST, RADIOBUTTONS, CHECKBOXES, TEXTAREA, TEXTINPUT, DATEPICKER, UPLOADFILES, SIZE
Als u een fout maakt in deze cel of de cel leeg laat, wordt de optie of het invoerveld niet toegevoegd aan het product.
product_option_value

• De waarde van uw optie.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 200 tekens.
• Bijvoorbeeld “M” (voor maat).

• Als u deze cel leeg laat voor DROPDOWNLIST, RADIOBUTTONS, CHECKBOXES of SIZE, wordt de cel genegeerd. De optiegegevens worden niet aan het product toegevoegd omdat bij dit type optie vooraf een waarde moet worden ingesteld om uit te kiezen.

• U kunt deze cel leeg laten voor TEKSTVELD, TEKSTVELD MEERDERE REGELS, DATUMSELECTOR of BESTANDUPLOADER, (invoervelden hebben geen vooraf ingestelde waarden).

product_option_markup • Waarde van de prijsaanpasser.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Om de prijs aan te passen met een absolute waarde (bijv. $ 30), kunt u getallen als “+30” of “30” gebruiken. Om de prijs lager te maken, gebruikt u “-30”.
• Om de prijs aan te passen met een percentage, kunt u getallen als “+30%”, “30%” of “-30%” gebruiken.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Er wordt geen prijsaanpasser toegevoegd.
product_option_is_default_option_selection • Of deze optiewaarde al dan niet vooraf is geselecteerd op de productpagina.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor "ja"
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
• Bij vinkjes, tekstvelden, tekstvelden met meerdere regels, datumselectors en bestandsuploaders wordt er niet vooraf een waarde geselecteerd, dus daarvoor kunt u dit veld leeg laten.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. 
product_option_is_required • Of er al dan niet door de klant een optiewaarde of invoerveld moet worden geselecteerd/ingevuld op de productpagina.
• waar, Waar, ja, Ja, j - als u wilt dat deze optie verplicht is.
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n - als u wilt dat deze optie niet verplicht is (bijvoorbeeld omdat deze optie een voorgeselecteerde waarde heeft).
• Vinkjes kunnen niet als verplicht gemarkeerd worden.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. De optie of het invoerveld wordt niet als verplicht gemarkeerd.
product_option_name_{Language code} • De naam van de productoptie of het invoerveld in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 100 tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_option_name_fr
Als u deze cel leeg laat, wordt de optie of het invoerveld in de extra taal niet geïmporteerd.
product_option_value_{Language code} • Waarde van de optie in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 200 tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_option_value_fr
Als u deze cel leeg laat, wordt de waarde voor de productoptie in de extra taal niet geïmporteerd.
source_store_id • Wordt weergegeven in bestanden voor catalogusexport om aan te geven vanuit welke winkel de gegevens geëxporteerd werden
• Als u het bestand dat u uit winkel A heeft geëxporteerd, importeert in winkel B, behoud dan de kolom met de winkel-ID van A zodat de informatie tijdens het importeren correct wordt geïnterpreteerd
• U kunt deze kolom overslaan als u het geëxporteerde bestand uit winkel A opnieuw importeert in winkel A
Als u het bestand dat u uit winkel A heeft geëxporteerd, importeert in winkel B en de kolom met de winkel-ID van A behoudt, is er een fout in de cel "product_internal_id" te verwachten. U kunt doorgaan met het importeren van het bestand.

Kolommen voor productvariaties

Hieronder staat een lijst van kolommen die u kunt gebruiken voor rijen met "product_variation" als "type" kolomwaarde.

De volgende kolommen zijn verplicht:

 • “product_variation_option_{Option name}”;
 • “product_internal_id” of “product_sku” van het product waarbij deze variatie hoort.

Alle andere kolommen zijn optioneel. U kunt de kolommen kiezen die u nodig heeft voor uw import, maar sommige kolommen kunnen van elkaar afhankelijk zijn (zie het gedeelte Beschrijving bij elke kolom voor meer informatie).

De gegevens van productvariaties worden na het importeren herschreven. U moet dus alle benodigde opties en variaties voor uw product in de CSV toevoegen, ook degene die al in uw winkel bestaan.

Zie het voorbeeld van een CSV-bestand voor een product met opties en variaties (in het Engels)

Kolomnaam Beschrijving en wat hier op te schrijven Wat als ik een fout maak of de cel leeg laat?
product_internal_id

ID van het product waarbij deze variatie hoort.
• Een getal zonder decimalen. Bijvoorbeeld "239904127".
• Wordt gebruikt voor het toevoegen van variaties aan producten die al in uw winkel staan.
• De ID wordt gegenereerd wanneer het product wordt gemaakt in uw winkel. Als u een nieuw product met variaties uploadt, weet u de ID nog niet. U hoeft u deze dus niet op te geven.

• U kunt deze cel leeg laten als u een artikelnummer opgeeft.
• Als u een fout maakt in deze cel, wordt de hele rij genegeerd (de gegevens van die rij worden niet geïmporteerd).
• Als u per ongeluk een ID invoert van een product dat niet bestaat in uw winkel, wordt het importeren voltooid, maar worden de gegevens van de variatie niet toegevoegd.

product_sku

• De SKU ("Stock Keeping Unit"), ook artikelnummer genoemd, van het product waartoe deze variatie behoort.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, etc.), niet langer dan 255 tekens.
• Bijvoorbeeld "NKBSMUS9".

• U kunt deze cel leeg laten als het product geen artikelnummer heeft, maar dan moet u de product-ID opgeven.
• Als u per ongeluk een artikelnummer invoert van een product dat niet bestaat in uw winkel, wordt het importeren voltooid, maar worden de gegevens van de variatie niet toegevoegd. (tenzij u ook een juiste product-ID hebt opgegeven).

product_variation_option_{Option name}

• Waarden van de opties die uw variatie vormen.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 200 tekens.
• Vervang "{Option name}" in de kolomtitel door de naam van de optie.
• Als u meerdere opties heeft die de variatie vormen (bijv. "Maat" en "Kleur"), gebruik dan meerdere kolommen om alle opties op te geven die de variatie aanduiden. Bijvoorbeeld product_variation_option_Size (als maat "M" is ingevoerd als celwaarde) en product_variation_option_{Select color} (als de kleur "Blauw" is ingevoerd als celwaarde).

Als u deze cel leeg laat, wordt het importeren voltooid, maar worden de gegevens van de variatie aan geen enkel winkelproduct toegevoegd.
product_variation_sku

• Het artikelnummer van deze productvariatie (als u een afzonderlijk artikelnummer wilt opgeven).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 255 tekens.

Als u deze cel leeg laat, wordt het artikelnummer van de variatie ofwel gelijk aan het artikelnummer van het basisproduct ingesteld of blijft leeg (als uw winkel lege artikelnummers ondersteunt).
product_price

• Prijs van deze specifieke productvariatie.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Bijvoorbeeld "25" of "24,95".
• U kunt valutasymbolen toevoegen, maar de prijzen worden weergegeven in de valuta die u voor de winkel heeft gekozen in Instellingen → Algemeen → Regionale Instellingen.

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe variaties is de prijs van de variatie hetzelfde als de prijs van het basisproduct. De gegevens voor bulkkorting (indien aanwezig in het bestand) worden ook genegeerd voor deze variatie.
product_media_main_image_url

• Pad van de URL naar de afbeelding die u aan deze variatie wilt toewijzen.
• U kunt URL's gebruiken die beginnen met http:// of https://
• De afbeeldings-URL moet rechtstreeks naar het afbeeldingsbestand leiden, niet naar een HTML-pagina waarop de afbeelding staat (bv.., http://voorbeeld.com/afbeeldingen/product_1.jpg).
• Tijdens het importeren moet de afbeelding online beschikbaar zijn (niet vergrendeld of verwijderd).

Als u een fout maakt in deze cel of de cel leeg laat, wordt de afbeelding niet toegevoegd aan de variatie.
product_is_shipping_required

• Of voor deze productvariatie al dan niet verzending of ophaling is vereist.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor "ja"
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
• Als u deze kolom niet gebruikt, wordt de variatie geüpload als “vereist verzending”.

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Nieuwe variaties worden geïmporteerd als “verzending vereist”.
product_upc

• Het attribuut "UPC" (EAN) voor deze productvariatie.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, etc.), niet langer dan 400 tekens.

Als u deze cel leeg laat, worden de variatiegegevens geïmporteerd zonder UPC (EAN). Als u een variatie bijwerkt die al een waarde voor het UPC (EAN) heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
product_brand

• Het attribuut "Merk" voor deze productvariatie.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, etc.), niet langer dan 400 tekens.

Als u deze cel leeg laat, worden de variatiegegevens geïmporteerd zonder het merk. Als u een variatie bijwerkt die al een waarde voor merk heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd, samen met alle vertalingen ervan.
product_brand_{Language code}

• Het "merk"-attribuut voor deze productvariatie in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld product_brand_fr

Als u deze cel leeg laat, worden de variatiegegevens geïmporteerd zonder de waarde voor het merk in de extra taal. Als u een variatie bijwerkt die al een merkwaarde in de extra taal heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
product_weight

• Gewicht van deze productvariatie.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• In deze cel mogen geen eenheden worden ingevoerd.
• Bijvoorbeeld "1,1" (en niet "1,1 kg").

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe variaties is het gewicht van de variatie hetzelfde als het gewicht van het basisproduct.
product_length

• Lengte van de productvariatie voor de berekening van de verzending (als u realtime tarieven van vervoerders in uw winkel gebruikt).
• Een getal met of zonder decimalen.
• Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma. 

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe variaties is de lengte van de variatie hetzelfde als de lengte van het basisproduct. 
product_width

• Breedte van de productvariatie voor de berekening van de verzending (als u realtime tarieven van vervoerders in uw winkel gebruikt).
• Een getal met of zonder decimalen.
• Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe variaties is de breedte van de variatie hetzelfde als de breedte van het basisproduct.
product_height

• Hoogte van de productvariatie voor de berekening van de verzending (als u realtime tarieven van vervoerders in uw winkel gebruikt).
• Een getal met of zonder decimalen.
• Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe variaties is de hoogte van de variatie hetzelfde als de hoogte van het basisproduct.
product_is_inventory_tracked

• Of u de online winkel al dan niet gebruikt om de voorraad van deze productvariatie bij te houden.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor “ja”
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe variaties wordt het aantal artikelen op voorraad ingesteld op "Onbeperkt".
product_quantity

• De hoeveelheid op voorraad voor deze productvariatie.
• Een getal zonder decimalen.
• Bijvoorbeeld "25".

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u uw winkel gebruikt om de voorraad van deze productvariatie bij te houden, wordt bij nieuwe producten het aantal artikelen op voorraad ingesteld op "0".
product_quantity_out_of_stock_behaviour

• Gedrag als deze productvariatie niet op voorraad is.
• U kunt een van de volgende waarden gebruiken: TONEN, VOORUITBESTELLEN_TOESTAAN

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe variaties wordt het gedrag voor niet op voorraad zijnde producten ingesteld op het standaardgedrag dat u hiervoor heeft ingesteld in Instellingen → Algemeen → Winkelwagen en Afrekenen.
product_low_stock_notification_quantity

• Het aantal artikelen op voorraad waarbij u de e-mail over lage voorraad wilt ontvangen waarin staat de productvariatie bijna uitverkocht is.
• Een getal zonder decimalen.

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u uw winkel gebruikt om de voorraad van deze productvariatie bij te houden, wordt bij nieuwe producten het aantal artikelen op voorraad waarbij u een melding van lage voorraad wilt ontvangen, ingesteld op "1".
product_quantity_minimum_allowed_for_purchase

• De minimale bestelhoeveelheid voor deze productvariatie.
• Een getal zonder decimalen.
• Bijvoorbeeld "3".

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe productvariaties wordt geen minimale bestelhoeveelheid opgegeven.
product_quantity_maximum_allowed_for_purchase

• De maximale bestelhoeveelheid voor deze productvariatie.
• Een getal zonder decimalen.
• Bijvoorbeeld "3".

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe productvariaties wordt geen maximale bestelhoeveelheid opgegeven.
product_compare_to_price

• De prijs van deze productvariatie vóór een uitverkoop.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Bijvoorbeeld "35" of "34,95".
• De huidige prijs tijdens de uitverkoop wordt gelijk aan de prijs van de productvariatie ingesteld (u kunt deze opgeven in de kolom "product_price").

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd.
product_lowest_price

• De laagste prijs voor deze productvariatie in de afgelopen 30 dagen (inclusief een eerder verlaagde prijs die u heeft aangekondigd als een aanbieding).
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Bijvoorbeeld "35" of "34,95".
• Niet zichtbaar op de productpagina tenzij u ook de "Vergelijk met"-prijs instelt.

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Voor nieuwe productvariaties wordt de laagste prijs gelijk aan de prijs van de variatie of de "Vergelijk met"-prijs ingesteld (als deze is opgegeven).
product_price_wholesale_quantity_{Range signifier}

• Het aantal benodigde artikelen voor bulkkorting.
• Een hoeveelheidsbereik. U kunt gesloten intervallen opgeven zoals "5-9" of open intervallen zoals "10+"
• Vervang "{Range signifier}" in de kolomnaam door de betekenaar van het hoeveelheidsbereik (bijv. product_prijs_groothandel_hoeveelheid_1).
• Als u meerdere hoeveelheidsintervallen heeft (bijv. 5-9 producten kosten $ 10 en 10 of meer producten kosten $ 7), gebruik dan meerdere kolommen hiervoor. Bijvoorbeeld product_prijs_groothandel_waarde_1 en product_prijs_groothandel_waarde_2

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. De gegevens voor de bulkkorting worden niet geïmporteerd.
product_price_wholesale_value_{Range signifier}

Bulkkortingsprijzen voor deze specifieke productvariatie.
• Een getal met of zonder decimalen. Decimale getallen worden gescheiden door een punt of een komma.
• Vervang "{Range signifier}" in de kolomnaam door de betekenaar van het hoeveelheidsbereik (bijv. product_prijs_groothandel_hoeveelheid_1).
• Als u meerdere hoeveelheidsintervallen heeft (bijv. 5-9 producten kosten $ 10 en 10 of meer producten kosten $ 7), gebruik dan meerdere kolommen hiervoor. Bijvoorbeeld product_prijs_groothandel_waarde_1 en product_prijs_groothandel_waarde_2

Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. De gegevens voor de bulkkorting worden niet geïmporteerd. 
product_units_in_product

• Hoeveel eenheden er in een productvariatie zitten (als u prijs per eenheid gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• U moet de optie Prijs per eenheid tonen inschakelen in Instellingen → Algemeen → Winkelwagen en Afrekenen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.

Als u deze cel leeg laat, worden de variatiegevens geïmporteerd zonder de waarde voor het aantal eenheden in een product. Als u een variatie bijwerkt die al waarde voor "aantal eenheden in product" heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
product_price_per_unit

Prijs per eenheid van uw productvariatie (indien gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 400 tekens.
• U moet de optie Prijs per eenheid tonen inschakelen in Instellingen → Algemeen → Winkelwagen en Afrekenen als u wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn op de productpagina.

Als u deze cel leeg laat, worden de variatiegegevens geïmporteerd zonder de waarde voor de "prijs per eenheid". Als u een variatie bijwerkt die al een waarde voor "prijs per eenheid" heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
source_store_id

• Wordt weergegeven in bestanden voor catalogusexport om aan te geven vanuit welke winkel de gegevens geëxporteerd werden
• Als u het bestand dat u uit winkel A heeft geëxporteerd, importeert in winkel B, behoud dan de kolom met de winkel-ID van A zodat de informatie tijdens het importeren correct wordt geïnterpreteerd
• U kunt deze kolom overslaan als u het geëxporteerde bestand uit winkel A opnieuw importeert in winkel A

Als u het bestand dat u uit winkel A heeft geëxporteerd, importeert in winkel B en de kolom met de winkel-ID van A behoudt, is er een fout in de cel "product_internal_id" te verwachten. U kunt doorgaan met het importeren van het bestand.

Kolommen voor productbestanden

Hieronder staat een lijst van kolommen die u kunt gebruiken voor rijen met "product_file" als "type" kolomwaarde.

De volgende kolommen zijn verplicht:

 • “product_file_secret_url”;
 • “product_file_filename”;
 • “product_internal_id” of “product_sku” van het product waarbij dit bestand hoort.

De kolom "product_file_description" is optioneel.

De gegevens van productbestanden worden na het importeren herschreven. U moet dus alle benodigde bestanden voor uw product in de CSV toevoegen, ook degene die al in uw winkel bestaan.

Zie het voorbeeld van een CSV-bestand voor een product met bestanden (in het Engels)

Kolomnaam Beschrijving en wat hier op te schrijven Wat als ik een fout maak of de cel leeg laat?
product_internal_id ID van het product waarbij dit bestand hoort.
• Een getal zonder decimalen. Bijvoorbeeld "239904127".
• Wordt gebruikt voor het toevoegen van bestanden aan producten die al in uw winkel staan.
• De ID wordt gegenereerd wanneer het product wordt gemaakt in uw winkel. Als u een nieuw product met bestanden uploadt, weet u de ID nog niet, dus hoeft u deze niet op te geven.
• U kunt deze cel leeg laten als u een artikelnummer opgeeft.
• Als u een fout maakt in deze cel, wordt de hele rij genegeerd (de gegevens van die rij worden niet geïmporteerd).
• Als u per ongeluk een ID invoert van een product dat niet bestaat in uw winkel, wordt het importeren voltooid, maar wordt het bestand niet toegevoegd.
product_sku • De SKU ("Stock Keeping Unit"), ook artikelnummer genoemd, van het product waar het bestand bijhoort.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, etc.), niet langer dan 255 tekens.
• Bijvoorbeeld "NKBSMUS9".
• U kunt deze cel leeg laten als u een product-ID opgeeft.
• Als u per ongeluk een artikelnummer invoert van een product dat niet bestaat in uw winkel, wordt het importeren voltooid, maar wordt het bestand niet toegevoegd. (tenzij u ook een juiste product-ID hebt opgegeven).
product_file_secret_url • Pad van de URL naar het bestand op het internet.
• U kunt URL's gebruiken die beginnen met http:// of https://
• De URL moet direct naar het bestand leiden niet naar een HTML-pagina waarop het bestand staat (bijvoorbeeld http://voorbeeld.com/bestanden/product_1.mp3).
• Het bestand moet online beschikbaar zijn tijdens de import (niet vergrendeld of verwijderd).
• Als u productbestanden van de ene winkel wilt importeren in een andere winkel, moet u handmatig een toegangstoken toevoegen aan de bestands-URL (in het Engels). Anders krijgt u een foutmelding.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, kan het importeren worden voltooid, maar wordt het bestand niet toegevoegd aan het product.
product_file_filename • Naam van het bestand in uw winkel.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 100 tekens.
• Dit is de bestandsnaam in de URL wanneer klanten uw bestand downloaden. Dit is ook de bestandsnaam die u ziet op het tabblad Bestanden in de winkelbeheerder.
Als u deze cel leeg laat, kan het importeren worden voltooid, maar worden er geen bestanden aan het product toegevoegd.
product_file_description • Een korte beschrijving van het geüploade bestand.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 200 tekens.
• Dit is de tekst op de link wanneer klanten het bestand downloaden. Dit is ook de bestandsbeschrijving die u ziet op het tabblad Bestanden in de winkelbeheerder.
Als u deze cel leeg laat, worden de bestandsgegevens geïmporteerd zonder de beschrijving van het bestand.
source_store_id • Wordt weergegeven in bestanden voor catalogusexport om aan te geven vanuit welke winkel de gegevens geëxporteerd werden
• Als u het bestand dat u uit winkel A heeft geëxporteerd, importeert in winkel B, behoud dan de kolom met de winkel-ID van A zodat de informatie tijdens het importeren correct wordt geïnterpreteerd
• U kunt deze kolom overslaan als u het geëxporteerde bestand uit winkel A opnieuw importeert in winkel A
Als u het bestand dat u uit winkel A heeft geëxporteerd, importeert in winkel B en de kolom met de winkel-ID van A behoudt, is er een fout in de cel "product_internal_id" te verwachten. U kunt doorgaan met het importeren van het bestand.

Kolommen voor winkelcategorieën

Hieronder staat een lijst van kolommen die u kunt gebruiken voor rijen met "categorie" als "type" kolomwaarde.

De volgende kolommen zijn verplicht:

 • Om nieuwe categorieën te maken, is "category_path" vereist.
 • Om bestaande categorieën bij te werken, is “category_path” of “category_internal_id” vereist.

Alle andere kolommen zijn optioneel.

Zie het voorbeeld van een CSV-bestand voor winkelcategorieën (in het Engels)

Kolomnaam Beschrijving en wat hier op te schrijven Wat als ik een fout maak of de cel leeg laat?
category_internal_id ID van de productcategorie.
• Een getal zonder decimalen. Bijvoorbeeld "120581513".
• Wordt gebruikt voor het bijwerken van categorieën die al bestaan in uw winkel.
• De ID wordt gegenereerd wanneer de categorie wordt gemaakt in uw winkel. Als u een nieuwe categorie uploadt, weet u de ID nog niet, dus hoeft u deze niet op te geven.
Als u een fout maakt in deze cel, wordt de hele rij genegeerd.
category_path • Pad naar de categorie.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 255 tekens.
• Bijvoorbeeld Boeken/Biologie, waarbij een categorie met de naam Biologie in de hoofdcategorie boeken wordt geplaatst.
• Bij hoofdcategorieën komt het categoriepad overeen met de categorienaam.
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een nieuwe categorie aanmaakt, wordt deze in dit geval niet gemaakt.
category_name_{Language code} • Naam van de categorie in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 255 tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld category_name_fr
Als u deze cel leeg laat, wordt de categorienaam in de extra taal niet geïmporteerd. Als u een categorie bijwerkt die al een naam in de extra taal heeft, wordt de bestaande naam verwijderd.
category_is_available • Of de categorie al dan niet is ingeschakeld.
• waar, Waar, ja, Ja, j — voor “ja”
• onwaar, Onwaar, nee, Nee, n — voor “nee”
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een nieuwe categorie importeert, wordt die in dit geval aangemaakt als "Ingeschakeld".
category_description • Categoriebeschrijving.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, etc.), niet langer dan 300.000 tekens.
• Als u een beschrijving importeert in HTML-opmaak, blijft deze opmaak behouden. Als u in het spreadsheetprogramma een beschrijving met regeleinden importeert als platte tekst zonder HTML-opmaak, wordt elke regel ingepakt in <p></p> tags (zichtbaar als u de beschrijving bekijkt in de ingebouwde teksteditor in de HTML- modus in uw winkelbeheerder).
Als u deze cel leeg laat, worden de categoriegegevens geïmporteerd zonder beschrijving. Als u een categorie bijwerkt die al een beschrijving heeft, wordt de bestaande beschrijving verwijderd.
category_description_{Language code} • Categoriebeschrijving in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 300.000 tekens.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld category_description_fr
• Als u een beschrijving importeert in HTML-opmaak, blijft de opmaak behouden. Als u in het spreadsheetprogramma een beschrijving met regeleinden importeert als platte tekst zonder HTML-opmaak, wordt elke regel ingepakt in <p></p> tags (zichtbaar als u de beschrijving bekijkt in de ingebouwde teksteditor in de HTML-modus in uw winkelbeheerder).
Als u deze cel leeg laat, worden de categoriegegevens geïmporteerd zonder de beschrijving in de extra taal. Als u een categorie bijwerkt die al een beschrijving in de extra taal heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
category_image • Pad van de URL naar de afbeelding die u wilt gebruiken als categorieafbeelding.
• U kunt URL's gebruiken die beginnen met http:// of https://
• De afbeeldings-URL moet rechtstreeks naar het afbeeldingsbestand leiden, niet naar een HTML-pagina waarop de afbeelding staat (bv.., http://voorbeeld.com/afbeeldingen/product_1.jpg).
• Tijdens het importeren moet de afbeelding online beschikbaar zijn (niet vergrendeld of verwijderd).
Als u een fout maakt in deze cel of de cel leeg laat, wordt de afbeelding niet toegevoegd aan de categorie.
category_order_by • Plaats van deze categorie in de categorielijst op de startpagina van de winkel (op volgorde van nummer, te beginnen linksboven).
• Een getal zonder decimalen. Gebruik waarden met een veelvoud van "10": 0, 10, 20, 30, etc.
• Bijvoorbeeld, "0" voor de categorie die u als eerste wilt weergeven en bovenaan de winkelpagina staat, "10" voor de categorie die u als tweede wilt weergeven en "20" voor de derde. Hoe hoger het nummer, hoe lager de plaats in de categorielijst.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Bij een nieuwe categorie wordt de waarde van het veld ingesteld op "0" en wordt het product bovenaan de startpagina van de winkel geplaatst.
category_seo_title Aangepast SEO-veld, tag voor metatitel.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 200 tekens.
• Een SEO-beschrijving van maximaal 80 tekens wordt aanbevolen.
• Deze gegevens worden weergegeven op het SEO-tabblad van de pagina met categoriegegevens in de winkelbeheerder.
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een categorie bijwerkt die al een tag voor metatitel heeft, wordt de tag gereset naar de naam van de categorie.
category_seo_title_{Language code} Aangepast SEO-veld, tag voor metatitel, in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 200 tekens.
• Aangeraden wordt een SEO-titel van maximaal 80 tekens.
• Deze gegevens worden weergegeven op het SEO-tabblad van de pagina met categoriegegevens in uw winkelbeheerder.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld categorie_seo_titel_fr
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een categorie bijwerkt die al een tag voor metatitel in de extra taal heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
category_seo_description Aangepast SEO-veld, tag voor metabeschrijving.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 50.000 tekens.
• Een SEO-beschrijving van maximaal 160 tekens wordt aanbevolen.
• Deze gegevens worden weergegeven op het SEO-tabblad van de pagina met categoriegegevens in de winkelbeheerder.
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een categorie bijwerkt die al een tag voor metabeschrijving heeft, wordt de tag gereset naar de beschrijving van de categorie.
category_seo_description_{Language code} Aangepast SEO-veld, tag voor metabeschrijving, in de extra taal (als u meerdere talen in uw winkel gebruikt).
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 50.000 tekens.
• Aanbevolen wordt een SEO-titel van maximaal 160 tekens.
• Deze gegevens worden weergegeven op het SEO-tabblad van de pagina met categoriegegevens in uw winkelbeheerder.
• Vervang "{Language code}" in de kolomnaam door de code van uw taal. Taalcodes worden opgegeven volgens de lijst van taalcodes. Bijvoorbeeld category_seo_description_fr
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een categorie bijwerkt die al een tag voor metabeschrijving in de extra taal heeft, wordt de bestaande waarde verwijderd.
url • URL van de categorie in uw winkeletalage
• Wordt weergegeven in de exportbestanden van de catalogus voor categorieën die al bestaan in uw winkel
• Wordt niet ondersteund bij import van de catalogus, aangezien u momenteel geen categorie-URL's in uw winkel kunt instellen
Alle waarden in deze cel worden genegeerd.
source_store_id • Wordt weergegeven in bestanden voor catalogusexport om aan te geven vanuit welke winkel de gegevens geëxporteerd werden
• Als u het bestand dat u uit winkel A heeft geëxporteerd, importeert in winkel B, behoud dan de kolom met de winkel-ID van A zodat de informatie tijdens het importeren correct wordt geïnterpreteerd
• U kunt deze kolom overslaan als u het geëxporteerde bestand uit winkel A opnieuw importeert in winkel A
Als u het bestand dat u uit winkel A heeft geëxporteerd, importeert in winkel B en de kolom met de winkel-ID van A behoudt, is er een fout in de cel "category_internal_id" te verwachten. U kunt doorgaan met het importeren van het bestand.

Kolommen voor Instant Site-omleidingen

Hieronder staat een lijst van kolommen die u kunt gebruiken voor rijen met "site_redirect" als "type" kolomwaarde.

De volgende kolommen zijn verplicht:

 • Om nieuwe Instant Site-omleidingen te maken, zijn "site_redirect_from_url" en "site_redirect_to_url" vereist.
 • Om bestaande Instant Site-omleidingen bij te werken, zijn alle kolommen ("site_redirect_from_url", "site_redirect_to_url" en "site_redirect_redirect_internal_id") vereist.

Zie een voorbeeld van een CSV-bestand voor Instant Site-omleidingen (in het Engels)

Kolomnaam Beschrijving en wat hier op te schrijven Wat als ik een fout maak of de cel leeg laat?
site_redirect_internal_id • ID van uw Instant Site-omleiding (in het Engels).
• Een combinatie van letters en cijfers, 12 tekens lang.
• Bijvoorbeeld "lFSEQFnQHiKy".
• Wordt gebruikt voor het bijwerken van omleidingen die al bestaan op uw Instant Site.
• De ID wordt gegenereerd bij het maken van de omleiding voor uw Instant Site. Als u een nieuwe omleiding maakt, weet u de ID nog niet, dus hoeft u deze niet op te geven.
Als u een fout maakt in deze cel of deze cel leeg laat bij het bijwerken van omleidingen, wordt de hele rij genegeerd.
site_redirect_from_url • URL van een pagina vanwaar u wilt omleiden.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 255 tekens.
• U kunt een relatieve URL gebruiken (bijvoorbeeld /aanbieding of /zoeken=&123) of een volledige URL (bijvoorbeeld http://www.voorbeeld.com/aanbieding).
• U kunt alleen URL's van de Instant Site gebruiken en geen externe URL's (u kunt bijvoorbeeld niet google.com) gebruiken.
Als u deze cel leeg laat, wordt de cel genegeerd. Als u een nieuwe omleiding aanmaakt, wordt deze niet aangemaakt.
Als u een fout maakt in deze cel (bijv. een externe URL invoert of een URL van meer dan 255 tekens), wordt er geen omleiding aangemaakt.
site_redirect_to_url • URL van een pagina waarnaar u wilt omleiden.
• Alle tekst die u nodig heeft (woorden, getallen, enz.), niet langer dan 255 tekens.
• U kunt een relatieve URL gebruiken (bijvoorbeeld /aanbieding of /zoeken=&123) of een volledige URL (bijvoorbeeld http://www.voorbeeld.com/aanbieding).
• U kunt alleen URL's van de Instant Site gebruiken en geen externe URL's (u kunt bijvoorbeeld niet google.com) gebruiken.
Als u deze cel leeg laat, wordt er een omleiding naar de voorpagina van uw Instant Site gemaakt.
Als u een fout maakt in deze cel (bijv. een externe URL invoert of een URL van meer dan 255 tekens), wordt er geen omleiding aangemaakt.

Een lijst met taalcodes

De onderstaande tabel bevat een lijst met taalcodes. U kunt deze toevoegen op de plaats van het onderdeel {Language code} in de namen van attribuutkolommen als u meerdere talen in uw winkel gebruikt.

Taal Taalcode
Albanees sq
Arabisch ar
Armeens hy
Baskisch eu
Wit-Russisch be
Bulgaars bg
Catalaans ca
Chinees zh
Chinees (Taiwan) zh_TW
Kroatisch hr
Tsjechisch cs
Deens da
Nederlands nl
Duits de
Duits (Zwitserland) de_CH
Grieks el
Engels en
Estlands et
Fins fi
Filipijns fil
Frans fr
IJslands is
Indonesisch id
Italiaans it
Japans ja
Hebreeuws he
Hongaars hu
Georgisch ka
Koreaans ko
Lets lv
Litouws lt
Macedonisch mk
Maleis ms
Marathi mr
Mongools mn
Noors no
Perzisch fa
Pools pl
Portugees pt
Portugees (Braziliaans) pt_BR
Roemeens ro
Russisch ru
Servisch sr
Slowaaks sk
Sloveens sl
Spaans es
Spaans (Latijns-Amerika) es_419
Zweeds sv
Thais th
Turks tr
Oekraïens uk
Vietnamees vi
Welsh cy
Was dit artikel nuttig?

Fantastisch! Bedankt voor uw feedback!

Bedankt voor uw feedback!

Wat vervelend! Wat ging er mis?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 6 van 6
10
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om uw voorkeuren te onthouden, de effectiviteit van onze campagnes te meten en gedepersonaliseerde gegevens te analyseren om onze site beter te laten werken. Door «Accepteren» te kiezen, stemt u in met het gebruik van cookies.
Cookies accepteren Afwijzen